Selasa, 28 Jun 2011

Langkah mengatasi pencemaran air

Sekarang, ingin handle dlm bab 'pencemaran air' . mesti ramai yang tahu serba sedikit tentang pencemaran air. tetapi, Kita ingin terangkan LANGKAH-LANGKAH untuk mengatasi pencemaran air. Jom kita baca sama-sama.
______________________________________________________________________

a) Menyediakan tangki tangkungan bawah tanah yang dirawat

 • untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilaporkan terus ke dalam perparitan
 • Kaedah ini menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air

b) membina saluran paip khas

 • supaya dapat mengurangkan jumlah sampah bertaburan di persekitaran yang disebabkan pengurusan sampah yang lemah
 • dapat mengurangkan kegiatan pembuangan sampah ke dalam sungai
 • tong sampah perlu ditambah ke tempat strategik

c) Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah.

Pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang

 • sistem perparitan daripada kawasan perumahan, kawasan perindustrian dan lain-lain perlu dibina saluran paip khas
 • supaya air buangan dapat dikumpulkan di dalam kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan

d) Pemasangan perangkap sampah.

 • Memasang perangkap sampah di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama
 • Untuk mengatasi sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang

e) Penyelenggaraan sistem perparitan berkala.

 • Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tidak tersumbat
 • dengan adanya cara ini, maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekaligus dan sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai.

f) Kempen kesedaran melalui iklan TV.

 • Untuk megatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap 'tidak apa' perlu ditangani
 • dengan adanya cara ini, masyarakat penduduk sedar akan kepentingan menjaga kebersihan sungai

Rujukan :